Stekno logo
Resultathåndtering for BilCross

Ny versjon av Bilcross resultatsystem også for 2022

Det ble en ny versjon i 2022. Det er ingen endringer for ordinær løpsgjennomføring.

NBF kom med en klargjøring når det gjelder beregning av kvalifisering til finaler dersom man bruker tillegg og trekk i poeng. Klargjøringen gjelder tolkning av §603 punkt 6.2.3

Jeg laget først en versjon som kun støttet ny versjon, men en del arrangører ønsker å kjøre etter "gammel" beregningsmetodes, så siste versjon gir mulighet for arrangør for å velge hvilken beregningsmetode som skal brukes.

Dette må også beskrives tydelig i tilleggsreglene - se gjerne PDF-filen nedenfor, som også forklarer hvor og hvordan du stiller inn dette.

For mer informasjon, med litt eksempler i bunne, ta en titt på denne gjennomgangen (pdf).


Sist oppdatert 2023-01-29