Stekno logo
Resultatservice for bilcross, crosskart mv.

Resultatservice for bilcross, crosskart mv.

I sesongen jobber jeg en del med resultatservice på forskjellige løp. Det er primœrt bilcross men det har også blitt en del med crosskart de siste årene.

Tidligere har jeg også vœrt innom rally, rallycross og gokart (der også tidtaking).

Det blir ny prissetting i 2022 som ikke er klar enda

I senere tid er det spesielt to forhold som gjør at jeg nå velger å formalisere to tillegg med litt variabel størrelse.

Tonertillegg - noen ganger kopierer og distribuerer arrangøren lister og resultater, andre ganger skriver jeg ut alt. Behovet for lister ser bare ut til å øke, så jeg føler behov for litt kostnadsdekning og differensiering der jeg skriver mye. Dette bestemmer jeg underveis og tar opp med arrangør.

Semifinaletillegg - i og med det er like mange varianter som arrangører, er det vanskelig å automatisere dette. Det betyr at jeg må forberede, tilpasse og teste løsningen jeg bruker for hvert enkelt løp. En del må gjøres manuelt, og det er lett å gjøre feil.
Foreløpig har jeg valgt et påslag på XXX for "enkle varianter", og XXX for litt mer "avanserte" varianter.

Øvrige betingelser
Arrangøren stiller losji til disposisjon. Jeg kan ta med reiseseng og bo på banen, men vil foretrekke mulighet for dusj.

Prisene over inkluderer reise innenfor sentrale østlandsområdet.

Leveranse
Nødvendige lister til jury, arrangør og oppslag samt live-oppdatering dersom arrangør kan stille interenettforbindelse til disposisjon.
Live-resultater lar jeg bli liggende på min server.


Sist oppdatert 2023-01-29