Stekno logo
Resultathåndtering for BilCross

Endringer i bilsportsboka gir behov for endringer i tilleggsregler

Fra og med 2012 til og med 2014 var konkurranseformen i Bilcross "mer fri" enn før ved at hele den delen som beskrev konkurranseformen (dersom ikke tilleggsreglene beskriver noe annet gjelder følgende ...) forsvant. Store deler ble gjenninført i 2015, med noen unntak.

I 2015, var det som i perioden 2012-2014 ingen beskrivelse av rangering dersom to eller flere førere brøt i samme runde i en finale, dette måtte beskrives i tilleggsreglene.

Finalegjennomføring - rangering finaler fra og med 2016 - dette er beskrevet i § 603 punkt 6.2.4 c) og d), og tilsvarer slik det vœrt kjørt i rallycross i mange år (hvor henholdsvis rundeprotokoll eller resultat før finaler gir rangering når flere bryter i samme runde.


Sist oppdatert 2017-01-08