Stekno logo
Prissetting

Priser

Pris vil avhenge av oppdragets kompleksitet, varighet, tidsfrist ol.

For kurs, kompetanseutvikling, kompetansekartlegging vil elementer som nødvendig forarbeide, tilpasninger vs standardkurs, kurstype og nivå være elementer som tas med i betraktning, i tillegg til varighet.

Merverdiavgift

Vær for øvrig obs på at det fra 1. juli 2001 påløp mva på en del tjenester. For mitt vedkommende, blir deler av min virksomhet utsatt for mva. Dette gjelder konsulentvirksomheten. Opplæringsvirksomhet er unntatt fra mva-loven når det gjelder standardprogrammer (Word, Excel, Access etc...). Ved opplæring knyttet til spesialprogrammer og programmer eller løsninger jeg leverer, skal det, så vidt jeg forstår, innbetales mva.

Merverdiavgiftssatsen er 25%

Høres noe av dette interessant ut, ta kontakt. Vi kan eventuelt ta et uforpliktende møte, hvis ønskelig. Da jeg som enkeltmannsforetak ikke har de helt store kostnadene, kan jeg holde et fornuftig prisnivå.

Ta kontakt for priser!


Oppdatert 31.01.2005, har du kommentarer eller lignende til sidene, er det fint om du sender det til ovenstående adresse, da sidene er "mekka sjæl"