Stekno logo
Beskrivelse av virksomheten

Virksomhet - kort beskrivelse

Jeg jobber hovedsakelig med MicrosoftTM sine kontorstøtteprodukter (MS-Office), men kan også assistere dersom virksomheten skal konvertere fra f. eks. Lotus-produkter til Microsoft.

Opplæring (hovedsakelig innen kontorstøtteverktøy, men også programmering og databaseutvikling/systemering):

Konsulentoppdrag (hovedsakelig Access og Excel, men også Word)

Lurer du på om jeg kan dekke ditt behov for opplæring eller rutiner? Ta kontakt!


Oppdatert 15.02.2003, har du kommentarer eller lignende til sidene, er det fint om du sender det til ovenstående adresse, da sidene er "mekka sjæl"